\\ Leswijzer //

 

Bij Artsschool Elevate houden medewerkers, docenten en bezoekers zich aan bepaalde normen en waarden. Dat komt tot uiting in het gedrag tijdens en de inhoud van onze activiteiten en lessen. Dit uit zich o.a. in de te gebruiken media, lesstof en/of in de beleving.

Christelijk en/of Neutraal

Neutrale inhoud, rekening houdend met de in de leswijzer genoemde normen en waarden.

Specifiek christelijke inhoud, rekening houdend met de in de leswijzer genoemde normen en waarden.

Neutrale en christelijke inhoud, rekening houdend met de in de leswijzer genoemde normen en waarden.

Normen en Waarden

Niets is seksueel of erotisch getint.

Geen grof taalgebruik.

Geen drugs of andere stimulerende middelen, geen misbruik van alcohol.

Geen occultisme.

Geen geweld.

Geen discriminatie.

Niets leidt tot angst.

\\ Leswijzer //

 

 

Bij Elevate houden medewerkers, docenten en bezoekers zich aan bepaalde normen en waarden. Dat komt tot uiting in het gedrag tijdens en de inhoud van onze activiteiten en lessen. Dit uit zich o.a. in de te gebruiken media, lesstof en/of in de beleving.

Christelijk en/of Neutraal

Neutrale inhoud, rekening houdend met de in de leswijzer genoemde normen en waarden.

Specifiek christelijke inhoud, rekening houdend met de in de leswijzer genoemde normen en waarden.

Neutrale en christelijke inhoud, rekening houdend met de in de leswijzer genoemde normen en waarden.

Normen en Waarden

Niets is seksueel of erotisch getint.

Geen grof taalgebruik.

Geen drugs of andere stimulerende middelen, geen alcoholmisbruik.

Geen occultisme.

Geen geweld.

Geen discriminatie.

Niets leidt tot angst.