Opzeggen van uw abonnement

Uiteraard komt er een keer een eind aan het volgen van de lessen. We willen dit uiteraard netjes met u afronden met inachtneming van de volgende afspraken:

> Met verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden willen we u erop attenderen dat u bij ons een doorlopend abonnement heeft afgesloten met 1 maand opzegtermijn.
> U dient de opzegging schriftelijk te doen (bij voorkeur via e-mail) zodat we kunnen controleren wanneer de opzegging is gedaan en door wie.
> We berekenen de opzegtermijn vanaf de datum van de bij ons geregistreerde opzegging.
> Mondeling opzeggen (door leerling of ouder/voogd) bij de docent kan niet worden geverifieerd en geldt derhalve niet als opzegging.

01-09-2019
Team Elevate